Info o plemeni

Standard plemene německá doga

30. prosince 2006 v 18:09 | bea
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert I, 6530 THUIN (Belgique)
F.C.I. - Standard Nr.235 / 10.04.2002 / D
ZEMĚ PŮVODU :
Německo
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU :
13.03.2001
POUŽITÍ:
Společenský, strážní pes a pes pro ochranu
KLASIFIKACE F.C.I. :
Skupina 2 - pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.1 - Molossové, dogovití psi
Bez zkoušek z výkonu
KRÁTKÝ PŘEHLED HISTORIE :
za předchůdce dnešních německých dog jsou považováni staří býkohryzové stejně jako psi používaní ke štvaní zvěře a k lovu na divočáky. Svojí konstitucí tvoří střed mezi silným mastifem anglického typu a rychlým obratným chrtem. Označení doga nejprve patřilo velkým, silným psům, kteří zpočátku nemuseli patřit k žádnému určitému plemeni. Názvy jako ulmská doga, anglická doga, dánská doga, pes na štvaní, pes na divočáky a velká doga později označovaly podle barvy a velikosti různé typy těchto psů. V roce 1878 se v Berlíně rozhodl sedmičlenný výbor nadšených chovatelů a rozhodčích pod předsednictvím Dr. Bodinuse zahrnout všechny výše uvedené variety pod název "německá doga". Tím byl položen základní kámen samostatného německého plemene psů. V roce 1880 byl při příležitosti výstavy v Berlíně sestaven první standard dogy, který od roku 1888 spravuje "Deutscher Doggen - Club 1888 e.V", a který byl během let opakovaně upravován. Jeho dnešní forma odpovídá požadavkům F.C.I.
CELKOVÝ VZHLED:
německá doga spojuje ve svém ušlechtilém zjevu velikost, sílu a harmonickou stavbu těla s hrdostí, sílou a elegancí. Díky substanci, spojené s ušlechtilostí, harmonií vzhledu, dokonalým proporcím jednotlivých linií a především díky mimořádně výrazné hlavě, působí doga na pozorovatele jako ušlechtilá socha. Doga je Apollem mezi psy.
DŮLEŽITÉ PROPORCE:
stavba těla je téměř kvadratická; to platí obzvláště u psů. Délka trupu (vrchol hrudní kosti až vrchol sedací kosti) by neměla u psů přesahovat kohoutkovou výšku o více než 5 %, u fen by ji neměla přesahovat o více než 10 %.
CHOVÁNÍ / POVAHA:
přátelská, milá a svému majiteli velmi příchylná, obzvláště k dětem; vůči cizím zdrženlivá. Žádoucí je sebevědomý, neohrožený, lehce ovladatelný, učenlivý společenský a rodinný pes s vysokým prahem vzrušivosti, bez projevů agresivního chování.
HLAVA:
MOZKOVNA:
Lebka: v souladu s celkovým vzhledem, dlouhá, štíhlá, výrazná, markantní, dobře řezaná (zvláště partie pod očima); nadočnicové oblouky dobře vyvinuté, aniž by však vystupovaly. Vzdálenost špičky nosu od stopu a stopu od slabě vyjádřeného týlního hrbolu by měla být pokud možno shodná. Horní linie tlamy a mozkovny by měly probíhat paralelně. Při pohledu zepředu musí hlava vypadat štíhle, přičemž hřbet nosu by měl být pokud možno široký a lícní svaly by měly být pouze lehce naznačeny, v žádném případě nemají zřetelně vystupovat.
Stop: Zřetelně vyznačen
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba:
dobře vyvinutá, spíše široká než kulatá, s velkými nosními otvory. Nosní houba musí být černá s výjimkou černobíle skvrnitých dog. U nich je černá nosní houba žádoucí a toleruje se černě skvrnitá nebo masově zbarvená nosní houba. U modrých psů je nosní houba antracitově zbarvená (zesvětlená černá).
Tlama:
by měla být hluboká a pokud možno pravoúhlá. Koutky tlamy dobře znatelné. Tmavě pigmentované pysky. U černobíle skvrnitých dog se tolerují pysky s neúplnou pigmentací nebo pysky masově zbarvené.
Čelisti / zuby :
dobře vyvinuté široké čelisti. Silný, zdravý a úplný nůžkový skus (42 zubů podle běžného zubního vzorce).
Oči:
středně velké, s živým, chytrým a přátelským výrazem. Pokud možno tmavé, mandlového tvaru s dobře přiléhajícími víčky. U modrých dog jsou přípustné poněkud světlejší oči. U černobíle skvrnitých dog se tolerují světlé oči nebo oči různých barev.
Uši:
Přirozeně visící, vysoko nasazené, středně velké, přední okraj přiléhá k líci.
KRK:
dlouhý, suchý, svalnatý. Dobře vyvinutý v nasazení, k hlavě se lehce zužuje, linie šíje je lehce klenutá. Krk je nesen vzpřímeně, přitom je poněkud skloněn kupředu.
TĚLO
Kohoutek:
nejvyšší bod silného těla. Je tvořen hřebeny lopatek, které přesahují trny obratlů.
Hřbet:
krátký a pevný, jeho téměř rovná linie nepatrně klesá směrem dozadu.
Bedra:
lehce klenutá, široká, silně osvalená.
Záď:
široká, silně osvalená, od křížové kosti směrem k nasazení ocasu mírně klesá a plynule přechází v nasazení ocasu.
Hrudní koš:
dosahuje až k loktům. Dobře klenutá žebra sahají daleko dozadu. Hruď dobré šířky s vyjádřeným předhrudím.
Spodní linie a břicho:
břicho směrem dozadu dobře vtažené, s dolní linií hrudního koše tvoří pěkný plynulý oblouk.
OCAS:
dosahuje až k hleznu. Nasazený vysoko a široce, ke špičce se stejnoměrně zužuje. V klidu visí v přirozeném oblouku, při vzrušení nebo v běhu nesen lehce jako šavle, ne však příliš nad linií hřbetu. Kartáč na ocase je nežádoucí.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINA :
Plece:
silně osvalené. Lopatka je dlouhá a šikmo uložená, s nadloktím svírá úhel zhruba 100 až 110 stupňů.
Nadloktí:
silné a svalnaté, dobře přiléhající; mělo by být poněkud delší než lopatka.
Loket:
nevytáčí se ven ani dovnitř.
Předloktí:
silné, svalnaté, při pohledu ze strany i zepředu naprosto rovné.
Zápěstí:
silné, stabilní, od struktury předloktí se odlišuje pouze nepatrně.
Nadprstí:
silné, při pohledu zepředu rovné, při pohledu ze strany směřuje pouze nepatrně kupředu.
Tlapy:
okrouhlé, vysoko klenuté a s dobře uzavřenými prsty (kočičí tlapa). Drápy krátké, silné, co nejtmavší.
PÁNEVNÍ KONČETINA:
celá kostra pánevní končetiny je pokryta silnými svaly, záď, kyčel a stehno jsou široké a oblé. Silné, dobře osvalené pánevní končetiny stojí při pohledu zezadu paralelně s hrudními končetinami.
Stehno:
dlouhé, široké, velmi svalnaté.
Koleno:
silné, stojící téměř svisle pod kyčelním kloubem.
Bérce:
dlouhé, zhruba stejné délky jako stehno, dobře osvalené.
Hlezno:
silné, stabilní, nesměřuje ani dovnitř, ani ven.
Nadprstí:
krátké, silné, stojící téměř kolmo k podložce.
Tlapy:
okrouhlé, vysoko klenuté a s dobře uzavřenými prsty (kočičí tlapa). Drápy krátké, silné, co nejtmavší.
KROK:
harmonický, pružný, prostorný, lehce pérovaný, končetiny se musí při pohledu zezadu pohybovat paralelně.
KŮŽE:
těsně přiléhající, u jednobarevných dog dobře pigmentovaná. U černobíle skvrnitých dog odpovídá rozložení pigmentu rozložení skvrn.
OSRSTĚNÍ-SRST:
velmi krátká a hustá, hladce přiléhající, lesklá.
BARVY:
německá doga se chová ve třech samostatných varietách: žlutá a žíhaná, skvrnitá a černá, modrá.
Žlutá:
světle až sytě zlatožlutá, žádoucí je černá maska. Nežádoucí jsou malé bílé odznaky na hrudi a prstech.
Žíhaná:
základní barva od světle až po sytou zlatožlutou s černým, co nejrovnoměrnějším a zřetelně vyznačeným žíháním, probíhajícím ve směru žeber; žádoucí je černá maska. Nežádoucí jsou malé bílé odznaky na hrudi a prstech.
Černobíle skvrnitá (tzv.tygrovaná doga):
základní barva čistě bílá, pokud možno bez všech odstínů, s lakově černými skvrnami, které mají být rozloženy pravidelně po celém těle; jsou nestejné velikosti i tvaru. Nežádoucí jsou šedé nebo nahnědlé skvrny nebo jejich části.
Černá:
lakově černá, bílé odznaky jsou přípustné. K nim patří i plášťové dogy, u nichž černá pokrývá tělo jako plášť, a tlama, krk, hruď, břicho, končetiny a špička ocasu mohou být bílé, a dogy s bílou základní barvou a velkými černými plotnami (plotnové zbarvení).
Modrá:
čistě ocelově šedá, bílé znaky na hrudi a tlapách jsou přípustné.
VELIKOST:
Kohoutková výška: psi nejméně 80 cm feny nejméně 72 cm
CHYBY:
každá odchylka od uvedených bodů by se měla posuzovat jako vada, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru se stupněm odchylky. To platí především pro následující odchylky :
Celkový vzhled:
chybějící nebo nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz, chybějící harmonie, přílišná lehkost, přílišná těžkopádnost.
Povaha:
chybějící sebevědomí, nervozita, nízký práh vzrušivosti
Hlava:
linie hlavy neprobíhající paralelně, jablkovitá hlava, klínovitá hlava, příliš málo vyjádřený stop, silně vyjádřené lícní svaly.
Tlama:
špičatá, chybějící pysky, příliš volně visící pysky (letmé pysky). Hřbet nosu konkávní (sedlovitý), konvexní (klabonos jako u ovce) nebo spadající (orlí nos).
Čelisti / zuby:
všechny odchylky od kompletního chrupu (toleruje se pouze chybění zubů P1 v dolní čelisti); nepravidelné postavení jednotlivých řezáků, dokud je zachována většina zámku skusu; příliš malé zuby.
Oči:
volná víčka, příliš červené spojivky; světlé, bodavé, jantarově žluté oči; u jednobarevných dog vodnaté oči nebo oči různých barev. Oči uložené příliš daleko od sebe nebo "šikmé" oči. Vystupující nebo příliš hluboko uložené oči.
Uši:
nasazené příliš vysoko nebo příliš nízko, odstávající do stran nebo ploše přiléhající.
Krk:
krátký, tlustý krk, jelení šíje, příliš mnoho volné kůže na hrdle nebo lalok.
Hřbet:
spadající hřbet, kapří hřbet, příliš dlouhý hřbet, směrem dozadu stoupající hřbetní linie.
Záď:
silně spadající nebo vodorovně uložená.
Ocas:
příliš silný, příliš dlouhý nebo příliš krátký, příliš nízko nasazený, nesený příliš vysoko nad hřbetní linií, ve tvaru háku nebo nesený stočený do kroužku či vychýlený ke straně. Potlučený, na konci zesílený nebo kupírovaný ocas.
Hrudní koš:
plochá žebra nebo sudovitě klenutá žebra, chybějící šířka nebo hloubka hrudníku, příliš vystupující hrudní kost.
Spodní linie:
příliš málo vtažená linie břicha; nedostatečně zatažené mléčné žlázy.
Hrudní končetina:
nedostatečné úhlení. Lehké kosti, slabé osvalení. Postoj jiný než zcela svislý.
Plece:
volné, příliš těžké. Strmě uložený list lopatky.
Lokty:
volné, vbočené nebo vybočené.
Předloktí:
zahnuté. Zesílení nad zápěstním kloubem.
Zápěstí:
naběhlé. Podstatně ustupující nebo přesahující.
Nadprstí hrudní končetiny :
postavené příliš šikmo nebo příliš strmě.
Pánevní končetina:
příliš otevřené nebo příliš uzavřené úhlení. Kravský postoj, příliš úzký nebo sudovitý postoj.
Hlezno:
naběhlé, nestabilní.
Tlapy:
ploché, dlouhé, rozevřené. Paspárky.
Krok:
příliš málo prostorný, vázaná akce, častý nebo stálý mimochod, nedostatečná souhra v akci hrudních a pánevních končetin.
Srst:
patrová srst, tupá srst.
Barvy:
Žlutá: žlutošedá, žlutomodrá, plavě žlutá nebo špinavě žlutá barva.
Žíhaná: základní barva stříbrně nebo plavě žlutá; slité žíhání.
Černobíle skvrnitá: základní barva modrošedě kropenatá, větší podíl žlutošedých nebo modrošedých skvrn.
Černá: odstín žluto-, hnědo- nebo modročerný.
Modrá: žlutomodrá nebo černomodrá barva.
TĚŽKÉ VADY
Povaha:
bázlivost.
Čelisti / zuby:
klešťový skus
Oči:
ektropium, entropium.
Ocas:
vrozeně zlomený ocas.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
Povaha:
Agresivita, kousání ze strachu
Nos:
Játrově zbarvený, rozštěp nosu
Čelisti / zuby:
předkus, podkus, zkřížený skus
Barvy:
žluté a žíhané dogy s bílou lysinkou, bílým obojkem, bílými tlapami nebo "punčochami" a bílou špičkou ocasu. Modré dogy s bílou lysinkou, bílým obojkem, bílými "punčochami" nebo bílou špičkou ocasu. U černobíle skvrnitých dog: bílá barva bez černých skvrn (albíni) stejně jako hluché dogy; takzvaní porcelánoví tygři (kteří mají převážně modré, šedé, žluté nebo žíhané skvrny); takzvaní šedí tygři (ti mají černé skvrny s šedou základní barvou).
POZN.: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná do šourku.

Chovatelský řád

30. prosince 2006 v 18:08 | bea
Chovatelský řád KCHND upravuje chov německých doga na území ČR. Je podřízen Chovatelskému řádu ČMKU a Chovatelskému řádu FCI.
Cílem Klubu chovatelů německých dog ČR je čistokrevný chov německé dogy dle standardu FCI č. 235, při zachování bilogického zdraví každého jedince. Pro realizaci tohoto cíle vydává Klub tento chovatelský a zápisní řád.

I. Úvodní ustanovení

1. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog je základní normou pro čistokrevný chov německé dogy.
2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.

II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.
2. Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je pomocným, odborným a výkonným orgánem výboru Klubu.
3. V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu. Členy kolegia jsou regionální poradci. Výbor Klubu může kolegium rozšířit dle svého uvážení.
4. Chov německých dog je čistokrevnou plemenitbou, kontrolovanou Klubem. Ve smyslu tohoto řádu se tímto rozumí možnost využití všech chovných jedinců. Držitel feny je povinen umožnit orgánům Klubu kontrolu vrhu.
5. Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia.
6. Spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané žádosti k hlavnímu poradci.
7. Chovatel je povinen umožnit provedení krevní nebo biologické zkoušky k ověření identity vrhu v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.
8. Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :
a/ zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele
b/ v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu
c/ jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat

III. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
2. Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :
a/ absolvování výstavy (národní, mezinárodní, klubové) ve třídě otevřené s hodnocením minimálně "velmi dobrý"
b/ absolvování bonitace se známkou "chovný", od stáří 18 měsíců
c/ výstava musí předcházet bonitaci
d/ je v pravomoci výboru Klubu vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné nebo dědičně předpokládané vady
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí Klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

IV. Chovatel, majitel chovného psa

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně nabyla a jeho původ může prokázat platným průkazem.
2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. Chovatel musí být členem Klubu chovatelů německých dog ČR.
3. Držitel chovného psa či feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do l5 dnů oznámen písemně hlavnímu poradci chovu a plemenné knize.
5. Změna v držení musí být u chovného psa oznámena neprodleně, u feny s hlášením vrhu.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud nebylo dohodnuto jinak, převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí plemenným psem. Původní chovatel je povinen o převodu feny informovat majitele chovného psa.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.

V. Krycí list

1. Krycí list je základním dokladem, který je nedílnou součástí přihlášky vrhu.
2. Krycí list je k dispozici držitelům chovných fen u regionálních poradců chovu.

VI. Krytí

1. Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci na základě řádného vyplněného a platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.
3. Mezi jednotlivými krycími dny chovného psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
4. Je povoleno užít umělé inseminace. Tento úkon smí provádět pouze veterinární lékař, který musí svým podpisem ztvrdit, že bylo užito semene určeného psa. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.
5. Po krytí vyplní obě zúčastněné strany krycí list. Krycí list je vyplňován i v případě, že chovný pes i chovná fena jsou v majetku nebo v držení téže osoby. V tom případě je nutné, aby pravdivost ztvrdil svým podpisem i svědek krytí, určený poradcem chovu. Za správnost údajů v krycím listě zodpovídá držitel feny.
6. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Nedodržení dohody je předmětem občansko-právního řízení.
7. Majitel chovného psa je povinen zaznamenat všechna krytí do knihy krytí.
8. Držitel feny je povinen o krytí informovat regionálního poradce chovu do sedmi dnů po krytí doporučeným dopisem.

VII. Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutné z vážných důvodů fenu a vrh umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědoměn příslušný poradce chovu.
2. Držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnů příslušnému poradci a rovněž majiteli krycího psa.
3. Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.
4. Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Při větším počtu štěňat se doporučuje použít kojnou fenu. Držitel chovné feny musí informovat příslušného poradce o tom, kde je kojná fena ustájena a kolik štěňat z vrhu odchovává.
5. Utrácení štěňat musí být prováděno jen v souladu s ustanovením par.5 zákona č. 167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Utracena musí být štěňata atypická a zrůdná ihned, nejpozději však do pátého dne stáří.
6. Nezabřeznutí feny hlásí její držitel majiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí.
7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 49 dnů.
8. Chovatel může požádat na své náklady příslušného poradce chovu o kontrolu vrhu, případně o pomoc při výběru štěňat.
9. Klub stanovuje povinnou kontrolu vrhu příslušným poradcem chovu ve stáří 5-7 týdnů věku štěňat. Při této kontrole mohou být štěňata rovněž tetována (čipována). Tetování (čipování) štěňat musí být provedeno dle vnitřních směrnic Klubu. Za tuto kontrolu vrhu přísluší poradci chovu proplacení cestovních výloh dle vyhlášky chovatelem.
10. Poradce chovu vyhotoví Zápis o kontrole vrhu, jehož jednu potvrzenou kopii přenechává chovateli. Při zjištění nestandardních štěňat je možno je zapsat s poznámkou do průkazu původu "nestandardní" . Spojení těchto rodičů však se nesmí nadále opakovat.
11. Chovatel je povinen zaznamenat každý vrh do Knihy odchovů.
12. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Je žádoucí vyhotovit písemnou dohodu o předání štěněte.

VIII. Chovatelská stanice

1. Před prvním krytím první feny musí mít majitel feny zaregistrován chráněný název chovatelské stanice.
2. V ostatním platí metodický pokyn ČMKU "Chránění názvů chovatelských stanic" a "Chovatelský a zápisní řád ČMKU".

IX. Plemenná kniha

1. Dílčí plemennou knihu německá doga vede od roku l960 hlavní poradce chovu KCHND. Ten také zpracovává potřebnou chovatelskou dokumentaci a vystavuje průkazy původu.
2. Administrativně technické úkony, související se zpracováním a vyhodnocováním chovatelské dokumentace, nebo jejich část, může klub zabezpečit smluvně.
3. U plemenné knihy se registrují čistokrevní jedinci a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR nebo organizace se sídlem v ČR.
4. Rejstřík chovných jedinců zahrnuje všechny psy a feny, kteří splnili všechny podmínky pro uznání způsobilosti k chovu.
5. Výbor Klubu ve vztahu k plemenné knize zastupuje hlavní poradce chovu.

X. Zápis štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
2. Nedílnou součástí přihlášky vrhu je krycí list, v případě zahraničního krytí i fotokopie originálu průkazu původu psa včetně dokladu o jeho chovnosti v zemi trvalého bydliště držitele psa.
3. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Přihláška k zápisu musí být odeslána plemenné knize do 3 měsíců od data vrhu.
4. Jména štěňat vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Nedílnou součástí jména je název chovatelské stanice. Rozhodnutím chovatele je možné písmena s háčkem, CH, Q a X vynechat.
5. Po vyčerpání abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat.

XI. Zápis importovaných jedinců

1. Importovaní jedinci za účelem chovu musí být bez ohledu na stáří zapsáni do plemenné knihy a pro využití v chovu musí splnit podmínky chovnosti vyžadované tímto řádem.
2. Při získání březí feny ze zahraničí je nutné pro uznání chovnosti na tento vrh postupovat v souladu s chovatelským řádem země, odkud byla importována.

XII. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
2. Průkaz původu musí obsahovat následující údaje
- jméno a datum narození
- název plemene, pohlaví, tetovací číslo (čipový kód), druh srsti, barvu
- číslo zápisu ČMKU/ND
- jméno a adresu chovatele
- jméno a adresu majitele
- datum vystavení
- předky nejméně do 4. generace s uvedením jejich výstavního ocenění, titulů, chovnosti, kohoutkové výšky a barvy
- přílohu určenou k zápisu výsledků výstav a zkoušek
Pro platnost musí rodokmen obsahovat podpis chovatele a majitele.
3. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned nahlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz je možno vystavit duplikát, dle směrnic ČMKU.
4. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha.
5. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu).
6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

XIII. Vývoz

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být plemennou knihou ČMKU označen vytlačeným znakem ČMKU a adresou nového majitele.
2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný ve smyslu předpisů FCI a poslání ČMKU a Klubu chovatelů německých dog.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti kárného stíhání.
2. Tento Chovatelský a zápisní řád nabývá platnosti dnem 16.03.1996.
 
 

Reklama